Visie

Arbogrit helpt bij arbeidsverzuim

Verzuim is niet hetzelfde als ziekte. Slechts bij 30% van het verzuim is ziekte de oorzaak. Dat betekent dat bij 70% van de ziekmeldingen de oorzaak een niet-medische achtergrond heeft. Het gaat bij deze grote groep om verzuim dat een andere achterliggende oorzaak heeft.

In onze visie is het van belang zo snel mogelijk deze oorzaak te achterhalen. Dat gebeurt in principe niet door ons of door een andere arbodienst, maar door de leidinggevende zelf in overleg met de verzuimende medewerker. Dat is wat wij verstaan onder het eigen regie model. In dit model heeft de werkgever volledige regie over het verzuimproces. De leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en de werkgever bepaalt zelf hoe hij het verzuimprotocol invult. De bedrijfsarts neemt de rol adviseur van de leidinggevende en de medewerker. Daardoor is de arts niet de beslisser in verzuimprocessen.

Werken met het gedragsmodel
Er zijn verschillende verzuimmodellen die een eigen visie op en aanpak van verzuim hebben: Het medische model, het belasting/belastbaarheidsmodel en het gedragsmodel. Wij zijn ervan overtuigd dat de meest effectieve aanpak naar herstel ligt in het werken aan gedrag van mensen.

Dit laatste model is tegenwoordig populair, met het bekende motto van Falke&Verbaan “ziekte overkomt je, verzuim is een keuze”. De keuze maakt dit model ingewikkeld. Snel schurk je aan tegen ethische overwegingen.
In de praktijk is het uitvoeren van het gedragsmodel door leidinggevenden vaak moeilijk en soms niet direct haalbaar. Een reactie hierop kan zijn dat het “probleem” toch weer bij de dokter neergelegd wordt met de vraag: zeg het maar dokter, kan hij het wel of niet aan?
Of nog erger door de vraag te stellen: is de medewerker nou ziek, of is er iets anders aan de hand?

Hier ligt een deel van de toegevoegde waarde van Arbogrit-dienstverlening, namelijk de leidinggevenden en de medewerkers begeleiden in het maken van de keuze tussen verzuimen of niet verzuimen. Het keuze-element veronderstelt dat vermijdbaar verzuim niet alleen een probleem is, maar ook een oplossing, namelijk voor een dieperliggend probleem. Dat de oplossing vaak niet-medisch is, zal niemand nog verbazen.

Keuze voor herstel
Onze keuze voor de richting naar herstel is principieel en essentieel in onze aanpak. Dit maakt dat processen niet puur gebaseerd zijn op opgelegde administratieve regelgeving rondom de Wet Verbetering Poortwachter. Arbodienstverlening kan leiden tot een “perfect” ingeregeld Poortwachter-verhaal, maar daarmee is het verzuim niet opgelost. Het volgen van Poortwachterprotocollen leidt niet per definitie tot herstel van medewerkers. De snelste route naar herstel vereist een meer genuanceerde aanpak.

Voor wie

Arbogrit richt zich op organisaties van 300 medewerkers of meer. De sector of branche is minder relevant. Onze ervaring is divers en teams worden altijd op-maat samengesteld, gegeven de uitdaging die er ligt. Ons netwerk beslaat heel Nederland.

Contact

Bezoekadres

  • Vijverlaan 2
  • 1182 BZ Amstelveen