Samenwerken met Arbogrit

Samenwerken met Arbogrit

Wij werken met korte communicatielijnen, zodat we de snelheid kunnen behouden. Dat betekent dat we structureel met u momenten inplannen, waarop wij samen evalueren hoe de dienstverlening verloopt.

Klanten van Arbogrit voeren Eigen Regie op verzuim of hebben deze ambitie.

Voor wie
Arbogrit richt zich op organisaties van 300 medewerkers of meer. De sector of branche is minder relevant. Onze ervaring is divers en teams worden altijd op-maat samengesteld, gegeven de uitdaging die er ligt. Ons netwerk beslaat heel Nederland.

Wettelijk kader
Als werkgever bent u niet verplicht om aan te sluiten bij een klassieke arbodienst. Wij zijn een arbo-dienstverlener en geen arbodienst. Klanten van Arbogrit werken volgens de maatwerkregeling.

Wanneer nodig stuurt Arbogrit aan op een effectieve samenwerking met andere partijen en personen die passende en aanvullende dienstverlening bieden. Uitbreiding van uw providerboog kan een onderdeel zijn van onze advisering.

Voor wie

Arbogrit richt zich op organisaties van 300 medewerkers of meer. De sector of branche is minder relevant. Onze ervaring is divers en teams worden altijd op-maat samengesteld, gegeven de uitdaging die er ligt. Ons netwerk beslaat heel Nederland.

Contact

Bezoekadres

  • Vijverlaan 2
  • 1182 BZ Amstelveen