Samenwerken met Arbogrit

Samenwerken met Arbogrit

Wij werken met korte communicatielijnen, zodat we de snelheid kunnen behouden. Dat betekent dat we structureel met u momenten inplannen, waarop wij samen evalueren hoe de dienstverlening verloopt.

Wij zorgen er graag voor dat eventuele twijfel of ontevredenheid geadresseerd kan worden om zo continu onze dienstverlening te verbeteren, zodat we ons optimaal kunnen richten op een optimale verzuimbegeleiding.

Wanneer nodig stuurt Arbogrit aan op een effectieve samenwerking met andere partijen en personen die passende en aanvullende dienstverlening bieden. Uitbreiding van uw providerboog kan een onderdeel zijn van onze advisering.

Een vereiste is dat deze organisaties eigen regie op verzuim willen voeren of dit al doen. De ondersteuning van Arbogrit bepaalt u zelf!

Voor wie
Arbogrit richt zich op organisaties van 300 medewerkers of meer. De sector of branche is minder relevant. Onze ervaring is divers en teams worden altijd op-maat samengesteld, gegeven de uitdaging die er ligt. Ons netwerk beslaat heel Nederland.

Wettelijk kader
Als werkgever bent u niet verplicht om aan te sluiten bij een klassieke arbodienst. Wel heeft u de verplichting een “Arbeidsomstandighedenspreekuur” door een bedrijfsarts in te stellen.

Door samen te werken met Arbogrit voldoet u altijd aan het wettelijk kader doordat u een overeenkomst aangaat met een Gecertificeerde Arbodienst.
Voor wie

Arbogrit richt zich op organisaties van 300 medewerkers of meer. De sector of branche is minder relevant. Onze ervaring is divers en teams worden altijd op-maat samengesteld, gegeven de uitdaging die er ligt. Ons netwerk beslaat heel Nederland.

Contact

Bezoekadres

  • Vijverlaan 2
  • 1182 BZ Amstelveen