Gezamenlijke regie

Eén van de pijlers van Arbogrit-dienstverlening is dat de leidinggevende, samen met de medewerker, regie voert over het verzuim. Zij zijn beiden verantwoordelijk voor de voortgang van het proces.

Vroegtijdige diagnose

Onze tweede pijler is dat wij vroeg in het proces proberen vast te stellen of een probleem éénvoudig of complex is. Ons doel hierbij is om dreigend langdurig verzuim zo snel mogelijk te onderkennen, zodat adequate behandeling gestart kan worden.

Korte lijnen

De derde pijler van de dienstverlening van Arbogrit is ervoor zorgen dat de communicatie tussen de diverse professionals optimaal is. Dit betekent dat het team van bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, casemanager, HR en leidinggevende als een team opereren.

Onze visie

Arbogrit helpt bij arbeidsverzuim

Verzuim is niet hetzelfde als ziekte. Slechts bij 30% van het verzuim is ziekte de oorzaak. Dat betekent dat bij 70% van de ziekmeldingen de oorzaak een niet-medische achtergrond heeft. Het gaat bij deze grote groep om verzuim dat een andere achterliggende oorzaak heeft.

In onze visie is het van belang zo snel mogelijk deze oorzaak te achterhalen. Dat gebeurt in principe niet door ons of door een andere arbodienst, maar door de leidinggevende zelf in overleg met de verzuimende medewerker. Dat is wat wij verstaan onder het eigen regie model. In dit model heeft de werkgever volledige regie over het verzuimproces. De leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en de werkgever bepaalt zelf hoe hij het verzuimprotocol invult. De bedrijfsarts neemt de rol adviseur van de leidinggevende en de medewerker. Daardoor is de arts niet de beslisser in verzuimprocessen.

Voor wie

Arbogrit richt zich op organisaties van 300 medewerkers of meer. De sector of branche is minder relevant. Onze ervaring is divers en teams worden altijd op-maat samengesteld, gegeven de uitdaging die er ligt. Ons netwerk beslaat heel Nederland.

Contact

Bezoekadres

  • Vijverlaan 2
  • 1182 BZ Amstelveen