Aanpak

Onze aanpak

Leidinggevende voert met medewerker regie, Arbogrit ondersteunt indien nodig. Eén van de pijlers van Arbogrit-dienstverlening is dat de leidinggevende, samen met de medewerker, regie voert over het verzuim. Zij zijn beiden verantwoordelijk voor de voortgang van het proces.

Soms echter is in het verzuimproces ondersteuning en expertise nodig. Arbogrit voorziet u dan van advies en zorgt ervoor dat het proces de voortgang heeft die nodig is. Met een beetje bijsturing kunnen leidinggevende en medewerker weer de regie pakken richting herstel.

Het kan ook voorkomen dat Arbogrit proactief ingrijpt om leidinggevende en medewerker te helpen meer de regie te nemen en het proces richting herstel de gewenste richting te geven.

Vroegtijdige diagnose leidt tot snellere re-integratie
Onze tweede pijler is dat wij vroeg in het proces proberen vast te stellen of een probleem éénvoudig of complex is. Ons doel hierbij is om dreigend langdurig verzuim zo snel mogelijk te onderkennen, zodat adequate behandeling gestart kan worden.

Maar ook bij kort verzuim werkt Arbogrit met triage-achtige modellen om gericht en op-maat interventies te kunnen inzetten. Een verzuimende medewerker hoeft in onze optiek niet altijd naar de bedrijfsarts of een arbeidsdeskundige. Dat gebeurt alleen in die gevallen waar wij van deze professionals toegevoegde waarde verwachten.

Korte lijnen tussen de behandelende dienstverleners
De derde pijler van de dienstverlening van Arbogrit is ervoor zorgen dat de communicatie tussen de diverse professionals optimaal is. Dit betekent dat het team van bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, casemanager (bij voorkeur alle drie van Arbogrit), HR en leidinggevende als een team opereren. Het gevolg is dat zij allemaal en op elk moment duidelijk hebben welke koers een casus vaart. Ze weten welk doel is gesteld en wat de volgende stap/actie is. Misschien klinkt het als een open deur, maar communicatie is de sleutel!

Overtuigd? Neem contact met ons op.

Voor wie

Arbogrit richt zich op organisaties van 300 medewerkers of meer. De sector of branche is minder relevant. Onze ervaring is divers en teams worden altijd op-maat samengesteld, gegeven de uitdaging die er ligt. Ons netwerk beslaat heel Nederland.

Contact

Bezoekadres

  • Vijverlaan 2
  • 1182 BZ Amstelveen