Eigen Regie Model

Eigen Regie Model

Arbogrit werkt uitsluitend samen met werkgevers die met het Eigen Regie Model werken of in de toekomst willen werken. Dat klinkt weinig flexibel, maar het is essentieel dat u en wij hetzelfde over de aanpak van verzuim denken, zodat we met elkaar verzuim effectief kunnen oppakken.

De kennis en vaardigheden van leidinggevenden om het Eigen Regie Model over de gehele breedte vorm te geven is een continue punt van aandacht. Arbogrit zal sturen op de adaptatie van een werkwijze door de leidinggevenden van uw organisatie die “dicht tegen de huid aan gaat zitten” van de leidinggevenden. Een gedragsaanpak waarmee u wel aan de randvoorwaarden van Poortwachter voldoet, maar waarbij de procesgang, de re-integratiedruk van belastbaarheid versus belasting en het FML en UWV-jargon u niet in de weg zullen zitten.

Zoals eerder gezegd vereist de snelste route naar herstel een genuanceerdere aanpak dan de kortste route naar passend werk. Daarom zal Arbogrit het Eigen Regie Model in een genuanceerde en op-maat aanpak voortzetten, namelijk volgens onderstaande opzet.

Afhankelijk van waar u staat en wat u nodig heeft, kunt u op verschillende manieren regie voeren:

1. Alle regie
Eigen Regie zoals het bedoeld is: leidinggevende en medewerker pakken zelf het verzuim aan door met elkaar in gesprek te gaan. Een bedrijfsarts of andere professional kan – indien gewenst – een vraag beantwoorden, waarna de leidinggevende en medewerker gezamenlijk het proces voortzetten.

2. Gedeeltelijke regie
Arbogrit ondersteunt de leidinggevende in het nemen van regie, wanneer de leidinggevende hierom vraagt. Bijvoorbeeld door ondersteuning bij het formuleren van een vraag voor de bedrijfsarts. Waarna de leidinggevende en medewerker gezamenlijk het proces voortzetten.

3. Geen regie
Arbogrit neemt de regie volledig over en zorgt voor de gewenste voortgang. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor bepaalde bedrijfsonderdelen of ter ondersteuning van bepaalde leidinggevenden.
Dit model zetten we in voor bepaalde duur, waarna de leidinggevende de Eigen Regie overneemt, conform model 1 of 2.

Het resultaat van model 3 is dat ondersteuning van bepaalde bedrijfsonderdelen of leidinggevenden gedurende periodes dat dit nodig is, extra aandacht krijgt. Dit geeft u de gelegenheid om vaardigheden en kennis op te doen op die plekken in de organisatie waar dit nodig is. Deze aanpak kan uitstekend aansluiten wanneer ervaringsniveau bij leidinggevenden sterk wisselt of doordat de aard van het verzuim om extra ondersteuning vraagt.

Voor wie

Arbogrit richt zich op organisaties van 300 medewerkers of meer. De sector of branche is minder relevant. Onze ervaring is divers en teams worden altijd op-maat samengesteld, gegeven de uitdaging die er ligt. Ons netwerk beslaat heel Nederland.

Contact

Bezoekadres

  • Vijverlaan 2
  • 1182 BZ Amstelveen